Szkoła Podstawowa w Płowężu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest dostawa opału na okres grzewczy w roku 2020.

 

Treść oferty
Wzór oświadczenia
Klauzula informacyjna
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty