Szkoła Podstawowa w Płowężu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest dostawa opału na okres grzewczy w roku 2019.

Treść oferty

Wzór oświadczenia

Wybór najlepszej oferty